Het werk

Het werk van Peter Verbeek is veelomvattend. Hij past verschillende materialen toe en gebruikt technieken uit diverse vakdisciplines. Licht speelt een belangrijke rol in zijn werk; licht, de nooit constante factor.

Dynamiek
Peter Verbeek gaat steeds op zoek naar de oneindige beeldtaal die de kunst hem te bieden heeft. Het is de wisselwerking tussen ons verleden en de huidige tijdgeest - die een onophoudelijke stroming van prikkels geeft - zich uitend in de toepassing van moderne materialen en nieuwe eigentijdse opvattingen. Daarmee creëert hij een 'nieuwe' wereld vol poëtische dynamiek: een spanningsveld tussen lijn, denkbeeldige vorm of ruimte.